Over Zeta

Zeta is leverancier en producent van waterbehandelingsproducten. Wij leveren de chemie en bijhorend advies voor allerhande scheidingsprocessen en de optimalisatie van fysicochemische en biologische waterzuiveringen. Dankzij een breed en competitief productgamma hebben we heel wat mogelijkheden om een passend antwoord te bieden op de talrijke uitdagingen die een waterzuivering, slibverwerking, biogasinstallatie of mestverwerking met zich meebrengen. Om onze eigen expertise te versterken, werken wij nauw samen met toonaangevende producenten en kenniscentra.

Wat Zeta doet

Ons belangrijkste werkterrein bevindt zich op het gebied van vast-vloeibaar scheidingsprocessen. We kunnen u adviseren inzake:

 • Slibontwatering (centrifuge, zeefbandpers, schroefpers, indiktrommel, filterpers, …)
 • Slibindikking (DAF unit, lamellenseparator, clarifier, trommelzeef, ontwateringstafel, … )
 • Mest en digestaat verwerking
 • Optimalisatie van de heffingskosten
 • Schuimproblemen
 • Rendementsverhoging van de fysicochemie
 • Licht slib, drijflagen (draadvormers, bezinkingsproblemen, uitspoeling, schuim, viscositeit)
 • Micronutriënten (doorlichting, ICP analyse, voorstel op maat, labo pilootproeven)
 • COD reductie
 • Fosfaatverwijdering
 • Zware metalen
 • Ontkleuring
 • Afscheiding van vetten en oliën
 • Verbetering van filtratierendementen
 • Effluent polishing

Productgamma

Het grootste deel van ons productgamma vindt zijn toepassing in vast-vloeibaar scheidingsprocessen of de optimalisatie van fysicochemische of biologische waterzuiveringen. Wij kunnen u bijstaan inzake selectie, haalbaarheidsstudies, doseeradvies, labo- en fullscale testen met o.a.

 • Flocculanten
  • standaard en ontwaterde emulsies
  • standaard en nieuwe generatie poeders
  • dispersies: vloeibaar en olievrij
 • Coagulanten
  • aluminium of ijzer gebaseerd
  • polyamine en polydadmac
  • polymeren voor ontkleuring
  • blends
 • Poederblends op basis van vlokverzwaarders, coagulanten, emulsiebrekers, adsorbents en vlokmiddelen
 • Antischuim op basis van minerale olie, natuurlijke olie, siliconen, esters, vetalcohol, poeder, foodgrade, …
 • IJzeroxide pellets filtermateriaal voor H2S verwijdering uit biogas
 • Micronutriënten vloeibare of vaste blends, geen aanbieding zonder bijhorend onderzoek
 • Vlokverzwaarders en filtratiehulpmiddelen verbeterde slibindikking/ontwatering, hogere slibleeftijden, stabielere procesvoering, alternatief voor chloride of sulfaat gebaseerde coagulanten, lagere chemicaliënkost, lagere slibafvoerkosten, automatische poederdosering mogelijk…

Hoe kunnen wij u van dienst zijn - praktijkvoorbeelden

Elke zuivering is uniek, daarom zoeken we altijd naar de meest geschikte werkwijze om u van dienst te zijn. De kern blijft uiteraard dat er op technisch en/of financiëel gebied een meerwaarde geboden moet worden, anders is er geen basis voor synergie. Soms worden er echter kansen over het hoofd gezien, hieronder daarom enkele voorbeelden van situaties:

1. Vertrekkend vanuit een probleemstelling

Er is een probleem met de zuivering of een scheidingsproces. Snelle actie is dan vereist. Wij maken een afspraak met u om de situatie vrijblijvend ter plaatse te bekijken en plannen eventuele testen. Als het probleem zich buiten onze expertise bevindt, kunnen we u eventueel enkele onafhankelijke referenties van meer geschikte partijen door geven (kenniscentra, technologieleverancier, adviesbureau, distributeur van basischemie, …)

2. Product-substitutie

U werkt met product X en wil graag een beter functionerend en/of goedkoper product Y. Een inschatting van de situatie en vrijblijvende labotesten zijn dan noodzakelijk om een offerte op te maken. Nadien kan dan een fullscale test volgen zodat er een duidelijke vergelijking gemaakt kan worden.

3. Kostenoptimalisatie

De kost voor de gebruikte additieven in de zuivering is dikwijls de eerste kost waarop bedrijven trachten te besparen omdat deze het eenvoudigste te controleren is. Er zijn echter andere manieren waarop (soms aanzienlijk) bespaard kan worden. We sommen er enkele op:

 • doorlichten van de heffingskosten en nagaan of een meer/minder doorgedreven zuivering opportuun kan zijn
 • doorlichten van de slibafvoerkosten en bottlenecks die een eventuele interessantere afvoerpiste in de weg staan (bv vergistingsmogelijkheden nagaan voor al dan niet aanwezig primair slib => gevolg reductie bioslib)
 • doorlichten van de actief slib huishouding en bijhorende chemicaliën-, afzet- en energiekosten (bijvoorbeeld te hoge slibaangroei door een gebrek aan endogene ademhaling, slechte slibindikking door proliferatie van draadvormers, nutriëntendefficiëntie, te lage of onstabiele slibleeftijd, …)
 • een oplossing zoeken voor eventuele uitzonderlijke energiekosten voor beluchting of membraanfiltratie te wijten aan het voorkomen van biogene polymere substanties in het afvalwater
 • bij ondercapaciteit kan een fysieke uitbreiding van de waterzuivering soms ook vermeden worden door een optimalisatie van de biologische processen (versnelling vd afbraakreacties of verhoging vd slibconcentratie al dan niet met behulp van additieven)
 • doorlichting van de gebruikte chemicaliën om optimalisatiemogelijkheden na te gaan in opeenvolgende processen

Contact

Zeta contacteren kan via onderstaande gegevens, of het contacformulier - zoals u wenst.

Zeta bvba
Azaleaweg 8
2620 Hemiksem
Tel: +32 3 877 84 24
GSM: +32 472 113 686
E-mail: info@zeta-water.be

BTW-nr.: BE0523886013